AIMInlines
Your Trusted Advisor for Speakers & Training Solutions
   


facebook   youtube   linkedin   twitter line
   
 
 
Fabrice Banner
BIC - 2nd BRAIN INTELLIGENCE CONFERENCE in Thailand 2019
Roger Banner
Arthur Banner
Kane BA Banner
Ron Banner
 


Bring the Mind of Einstein to Your Organization

About the Event
About the Speaker
Agenda
Seminar Information
Special Offer
Testimonials
What you will Learn
Details in Thai
Online Registration

Ron White
 

 

 

 

 
 
 Science of Achievement

ABOUT EVENT

27 – February 2016
Holiday Inn Hotel,
Sukhumvit Soi 22, Bangkok
9:00 am To 5:00 pm

Science of Achievement
“ค้นพบศาสตร์แห่งความลับที่จะทำให้คุณบรรลุได้ทุกเป้าหมาย สร้างอาชีพ สุขภาพที่ดี และความมั่งคั่งที่คุณสมควรได้รับ และได้ใช้ชีวิตดั่งที่คุณฝันไว้ ”

Book now

 • เข้าใจถึงความกลัวต่างๆ ที่ดึงรั้งคุณไว้ อย่างทะลุปรุโปร่ง (รวมทั้งความกลัวในจิตใต้สำนึกของคุณ).
 • สร้างแรงส่งที่จะทำให้คุณทำเรื่องยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม.
 • พัฒนาพละกำลังและเรี่ยวแรงทางกายของคุณให้เป็นอย่างที่คุณต้องการ เพื่อทำให้คุณทำตามความปรารถนาได้จนสำเร็จ.
 • เข้าใจและสร้างความได้เปรียบจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาและสร้างความ มั่งคั่งของคุณ.
 • เรียนรู้หลักต่างๆทางการตลาด ที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ และช่วยปฏิวัติธุรกิจของคุณ.
 • สร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการโดยเทคนิคต่างๆที่ตกผลึกแล้ว เช่น ศาสตร์ของแรงส่ง และ บันไดสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน.
 • ปลดปล่อยพลังงานจากจิตใต้สำนึก และเรียนรู้วิธีการเชื่อมสัมพันธ์กับทุกคน ทั้งผู้คนในชีวิตส่วนตัวและในการทำงาน.
 • สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบๆตัวคุณ มีผลการทำงานในระดับสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ.
 • พัฒนากลวิธีต่างๆ เพื่อเข้าใจผู้คนและมีอิทธิพลต่อผู้คน.
 • สามารถแยกแยะ และเปลี่ยนความเชื่อต่างๆที่จำกัดคุณไว้ เพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างยั่งยืน

ปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงของคุณ

ลองจินตนาการถึงวันที่ในชีวิตคุณไม่มีคำว่าความกลัวการล้มเหลวอีกต่อไป? วันนั้นคุณจะพยายามทำอะไรให้บรรลุเป้าหมายของคุณ? คุณจะตั้งเป้าหมายอะไรให้ชีวิตตัวเองบ้าง? ผู้คนที่ได้รับผลสำเร็จในชีวิตเหนือกว่าคนทั่วๆ ไปในสังคม มีคุณสมบัติหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ : ความสามารถในการคิดถึงหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ

ความชัดเจน คือ พลังอำนาจ และผู้นำทุกคนมีสิ่งนี้ ในขณะที่เหล่าผู้ตามยังคงได้แต่ตามหามัน ในการสัมมนาส่วนนี้ ไม่ว่าคุณจะมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไร คุณจะกลับไปพร้อมกับความเข้าใจที่แจ่มชัด ว่าอะไรคือสิ่งที่ชีวิตคุณต้องการอย่างแท้จริง ทั้งทางด้านอาชีพ ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านสุขภาพร่างกาย และ ด้านความสัมพันธ์ต่างๆ คุณจะค้นพบและเรียนรู้วิธีการไปถึงความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของคุณ คุณจะสามารถตัดสินใจจากรากฐานภายใน สร้างแผนการ และเริ่มลงมือทำสิ่งต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อให้ชีวิตคุณมีแรงส่งอันยั่งยืน ภาวะทางอารมณ์ทั้งหลายของคุณ ล้วนผูกติดอยู่กับสุขภาพทางร่างกายของคุณ จงสร้างพันธะสัญญา ที่จะก้าวเข้าไปสู่ชีวิตใหม่ของคุณ ซึ่งเป็นชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยกำลังวังชาและความมีชีวิตชีวา

เปลี่ยนข้อจำกัดมาเป็นพลังอำนาจ

บรรดาผู้คนที่สามารถสร้างชีวิตที่พิเศษเหนือธรรมดาและสามารถบรรลุความสำเร็จตามจินตนาการสูงสุดที่วาดไว้ มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ ความสามารถในการควบคุมความกลัวและความรู้สึกต่างๆที่ทำให้พวกเขาถูกจำกัดไว้ แล้วเปลี่ยนความรู้สึกทางลบเหล่านั้น ให้เป็นพลังผลักดันสำหรับการลงมือทำที่เป็นบวก ชัดเจน และเจาะจง ในส่วนนี้ของการสัมมนา คุณไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ แต่ยังสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อสร้างแรงส่งที่ไม่อาจหยุดยั้ง ซึ่งจะก่อเกิดผลลัพธ์อันมหาศาลต่อชีวิตคุณ

ประเด็นหลัก

มีบางครั้งไหม ที่คุณรู้สึกว่าการเอื้อมถึงความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้น อยู่ในภาวะ “ชะลอไว้”อย่างถาวร?

คุณเคยมีประสบการณ์ “วุ่นวายใจ” –ที่มีผลมาจากความตื่นเต้นเกี่ยวกับ เป้าหมาย …

ที่คุณได้ตั้งไว้ให้ตัวเองบ้างหรือเปล่า? อย่างเช่น...
สามารถสร้างรายได้รายเดือนเพิ่มขึ้นได้สองหรือสามเท่า ภายในไม่กี่สัปดาห์...
สร้างรูปร่างที่สมส่วนที่สุดในชีวิตคุณ...
ดึงดูดเนื้อคู่ที่คุณฝันไว้ , หรือ...
สามารถควบคุมโชคชะตาด้านอาชีพและการเงินของตัวเองได้ ในที่สุด...

ถ้าหากคุณเคยได้ให้สัญญากับตัวเองว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป” แต่แล้วเพียงไม่กี่เดือน หรือ แม้กระทั่งไม่กี่ปีต่อมา คุณก็พบว่าตัวเองไม่เคยแม้แต่จะออกมาจากจุดเริ่มต้น, ถ้าเป็นเช่นนั้นกรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้ต่อไป!

ถ้าหากมีบางครั้ง ที่คุณรู้สึกว่า ไม่ว่าจะพยายามอย่างหนักแค่ไหน,ก็ยังคงมีบางสิ่งที่คอยฉุดรั้งคุณเอาไว้ จากความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น หรือ...

แม้แต่การที่คุณประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่ง หรืออาจจะหลายด้านในชีวิต แต่ก็ยังมีอีกหลายด้านที่คุณยังคงติดหล่ม, อยู่ ผมมาที่นี่เพื่อจะทำให้คุณได้รู้ว่า...ชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องเป็นไปแบบนั้น !

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
 • การกระตุ้นแรงผลักดันที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้คุณลงมือกระทำ
 • การฝ่าข้อจำกัดต่างๆ เพื่อไปสู่ความเหลือเฟือ (resourcefulness) เหมือนที่บรรดาผู้นำ เจ้าของธุรกิจ และนักกีฬาอาชีพผู้ยิ่งใหญ่ ได้ก้าวไปถึงจุดนั้น
 • การค้นหาภาวะความเข้มแข็งทางสภาพจิตใจ และเพิ่มความเข้มแข็งทางอารมณ์ (emotional fitness) เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ที่อยู่บนเส้นทางไปสู่ความสำเร็จทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัวของคุณ
 • การเข้าไปสู่จุดที่ระดับทางอารมณ์ จิตใจ และร่างกายของคุณ อยู่ในภาวะสูงสุด (peak states)
 • การได้รับประโยชน์มหาศาลในการเผชิญหน้าและเอาชนะความกลัวและอุปสรรคต่างๆ ที่ดึงรั้งชีวิตคุณไว้จากความสำเร็จที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้!

คุณเคยมีความกระหายที่จะใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จหรือเปล่า?

คุณมีหัวใจดั่งราชสีห์ และพร้อมแล้วที่จะทำทุกสิ่งเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นอีก 30-120 เปอร์เซ็นต์ (หรือมากกว่านั้น) ใช่หรือไม่? คุณพร้อมแล้วใช่ไหม Sign up NOW… ที่จะพบกับประสบการณ์ที่กระแสเงินสดของคุณเพิ่มขึ้นได้อย่างมหาศาล? ลงทะเบียนเลยตอนนี้...สัมมนานี้จัดโดย

Book now

TELEPHONE
AIM Client Services 02-513-0123
Mobiles: 085-1313-835 / 086-810-4434
outside Thailand +66-2513-0123

Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th  
www.aiminlines.co.th  

ABOUT SPEAKER

Ron Whiteไมเคิล โบลดัค (Michael Bolduc) ,ได้รับยกย่องให้เป็นทั้งโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จ มหาเศรษฐี และนักเขียนขายดีระดับเบส เซลเลอร์ คำยกย่องต่างๆเหล่านี้ ไมเคิล ไม่ได้มีมาแต่แรก แต่เขาได้รับมาจากความมุมานะและการบรรลุผลสำเร็จด้วยตนเอง

ไมเคิล โบลดัคไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทอง จริงๆ แล้วเขามีวัยเด็กที่แสนบอบช้ำ เมื่อเขาอายุ 7 ขวบ <

เขาต้องใช้ชีวิตผ่านความสะเทือนใจสุดขีดจากเหตุการณ์ตายของแม่ที่พ่อของเขาเป็นคนทำเอง หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกพวกญาติๆ ทอดทิ้ง

จนทำให้เขาต้องมาอาศัยอยู่ตามข้างถนนตอนอายุ 16 ปี จากอดีตอันแสนเจ็บปวด เป็นสาเหตุให้ไมเคิลมีอาการพูดติดอ่างเรื้อรัง ซึ่งทำให้เขา ไม่สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดได้เลย

ศูนย์บริการสังคมแห่งคานาดาได้ช่วยเหลือไมเคิลในการหารายได้เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างตัดหญ้าในสนามกอล์ฟ ซึ่งเขาก็ทำงานนี้อย่างเต็มที่อยู่ถึง 3 ปี ก่อนที่เขาจะไปสะดุดกับประโยคหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเขา นั่นคือ ผู้ชนะนั้นถูกสร้างขึ้น ไม่ใช่เป็นมาแต่เกิด”

นี่เป็นครั้งแรกที่ไมเคิลได้คิดถึงการใช้ชีวิตตามแนวทางนี้ ก่อนหน้านี้เขาเชื่อว่าความสำเร็จนั้นจะเกิดก็เกิดเอง ถ้าไม่เกิดก็คือไม่ แต่ตอนนี้ เขาได้รู้แล้วว่า ความสำเร็จเป็นทักษะอย่างหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้น ไมเคิลจึงตั้งคำถามว่า “ อะไรที่เป็นความแตกต่างระหว่างผู้สำเร็จ กับผู้ล้มเหลว?”

ก็เหมือนผู้คนจำนวนมาก ไมเคิลอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสำเร็จเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน แต่ยังคงประสบกับการลองผิดลองถูก ประสบการณ์จากความพยายามในการทดลองบทเรียนต่างๆ เหล่านั้น ทำให้ไมเคิลต้องพบกับความวุ่นวายใจ แต่เขายังคงมีความหวัง ไมเคิลจึงได้เข้าร่วมงานสัมมนาด้านความสำเร็จ ซึ่งเขามองว่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของเขา

เป็นนักเขียนระดับเบส เซลเลอร์ (BEST SELLING AUTHOR)

Ron Whiteหนังสือ “ศาสตร์แห่งความสำเร็จ” (The Science of Achievement) เป็นหนึ่งในหนังสือที่ขายดีที่สุด โดยขายได้มากกว่า 500,000 เล่มแล้ว ปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ยังได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีกมากกว่า 10 ภาษา และจากเสียงตอบรับด้วยดีของหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นดั่งแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มที่สองของเขาอีกด้วย

เป็นผู้ประกอบการและนักวางกลยุทธ์ด้านความสำเร็จ

ไมเคิล ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นสามแห่งซึ่งมีผลกำไรรายปีหลายล้านเหรียญ เขาสามารถมีชีวิตได้อย่างที่เขาใฝ่ฝันร่วมกับภรรยาและลูกๆ ของเขา เมื่อเขาเปิดโปรแกรมอบรมการเป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองผ่านทางออนไลน์ เพียงสัปดาห์แรกของการเปิดโปรแกรมนี้เขาก็สามารถสร้างรายได้ถึง 1,000,000 เหรียญ

เขาได้นำ“ศาสตร์แห่งความสำเร็จ” ไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นและได้สร้างพันธมิตรในการโค้ชขึ้นที่นั่น ซึ่งกิจการนี้เติบโตขึ้นเป็น 10 เท่า นับจากเริ่มก่อตั้ง สำหรับในประเทศไทย เขาได้แนะนำแนวคิดของการโค้ชให้ผู้คน และเป็นผู้อยู่แถวหน้าในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

พันธะสัญญาต่อความสำเร็จและการช่วยเหลือผู้อื่นของเขา พิสูจน์ได้จากการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยการโค้ชชิ่ง (The Coaching University)ในประเทศไทย โดยเขาได้พัฒนาโปรแกรมพี่เลี้ยง 1 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ตระหนักถึงความฝันและสร้างชีวิตในฝันของพวกเขาด้วยการกลายเป็นโค้ชระดับผู้เชี่ยวชาญ (Master Coaches)

Ron Whiteการโค้ชชิ่ง(Coaching) ก็คือการมีใครบางคนเชื่อมั่นในตัวคุณ และช่วยสร้างความกล้าหาญให้คุณ มันเกี่ยวกับการให้ผลสะท้อนกลับที่มีคุณค่า การมองเห็นสิ่งต่างๆ จากมุมมองใหม่ๆ รวมทั้ง การจัดตั้งมุมมองบนขอบเขตใหม่ๆให้คุณ

ทุกวันนี้ นักกีฬาและนักแสดงที่ประสบความสำเร็จทุกคนต่างก็มีโค้ชในทางใดทางหนึ่ง โค้ชคนหนึ่งสามารถช่วยเหลือใครก็ได้ที่ต้องการจะบรรลุสิ่งที่ดีที่สุดตามความปรารถนาของพวกเขาในทุกๆ สาขา ประสบการณ์เรื่องนี้ ทำให้ไมเคิลซึ่งตอนแรกเป็นเพียงแค่นักเรียนคนหนึ่ง กลายเป็นมหาเศรษฐีได้ในเวลาเพียงแค่ 3 ปี นอกจากนี้เขากำลังสร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จเป็นบริษัทที่ 4 ซึ่งจะทำให้เขามีรายได้ถึง 4 ล้านเหรียญในทุกๆ ปี นอกเหนือไปกว่านั้น แค่เพียงธุรกิจออนไลน์ของเขา ก็สามารถสร้างรายได้มากกว่า 25 ล้านเหรียญแล้ว

จนถึงปัจจุบัน ไมเคิลได้สอนผู้คนหลายพันคนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตและเพิ่มรายได้ให้พวกเขา โดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นถึง 41 % ภายในเวลาเพียงแค่ 60 วัน วันนี้เขาได้นำความเชี่ยวชาญและยุทธวิธีต่างๆ ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

มาไว้ในแต่ละส่วนของการสัมมนานี้ ผู้คนที่ได้ทำตามสูตรแห่งความสำเร็จที่เป็นวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ได้ของไมเคิล ต่างก็ยกระดับชีวิตเพื่อไปสู่ความสำเร็จที่ถูกรับประกันไว้ และมีมหาเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยงในการเปลี่ยนแปลง

AIM Inlines together with AIM Training Co., Ltd. will be Organizing Michael Bolduc จัดงานสัมมนาของ ไมเคิล โบลดัค ขึ้นเป็นครั้งแรกใน ประเทศไทย !!!
Call now to reserve your seats for this mega event:

Call now to reserve your seats for this mega event:

TELEPHONE
Tel: +662-513-0123
Fax: +662-513-0124

Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th  
www.aiminlines.co.th  

 

Home | Vision & Mission | Profile | About Us | Speaker Opportunity | Our Partner | Photo Gallery | Become a Member
Disclaimer & Copyright | Privacy Policy | In the News | In-house Training | Articles | Affiliate Program | Contact Us

Copyright 2020-2021, AIM Training & AIM inlines Co., Ltd. All rights reserved.